Home
   
Lijepa Naša
   
USTAŠA
   
Hrvatski Ponos
   
HRvatski-Vojnik™
   
†Bleiburg†
   
Download
   
Sveze
 
   
 
 
ante_pavelic
Ako je ikad djelatnost koje jake licnosti bila odlucna za sudbinu naroda i drave,
tada se to sigurno moze kazati za osobu Poglavnika dr. Antu Pavelica.

Bez njega nije moguce zamisliti osnutak i djelatnost Ustaškog Pokreta;
uspostavu kontinuiteta Hrvatske dravnosti nasilno prekinute 1918.,
godine te obnovu potpune Hrvatske nezavisnosti, kakva je bila do 1102 godine.

Sve ono što je raspravama o povijesti redjeno u prilog mišljenja o
presudnoj ulozi jakih povijesnih osoba za ivot pojedinih naroda i drava,
najbolje potvrdjuje slucaj Poglavnika Nezavisne Drave Hrvatske
dr. Ante Pavelica. Narodna snaga, otpornost i sposobnost ne
dolaze do izraza preko gomile, nego preko znacajnih osoba,
koje prema tome ne nastaju slucajno, nego su odraz sredine,
iz koje su nikli.

Radi toga, kada promatramo lik dr. Ante Pavelica,
tada treba upozoriti na njegovo porijeklo, na okolinu u kojoj se rodio,
odgajao i duhovno izgradjivao. U tom pogledu je dr. Ante Pavelic
potomak najcišce hrvatske sredine.

Njegov otac rodom je iz Like, dakle iz onog hrvatskog kraja,
koji je bio najmanje zagadjen duhovnim utjecajem tudjeg svijeta,
koji po svome zemljopisnom poloaju predstavlja sponu hrvatskih zemalja i
postojbinu branitelja i cuvara hrvatske dravotvorne svijesti i ideje.
Ta Hrvatska Sparta jest hrvatski kraj, koji radja zdrave i cvrste ljude,
hrvatske vitezove i junake. Izraz toga su toliki odlicni hrvatski vojnici.
I Otac Domovine dr. Ante Starcevic nosio je na sebi neizbrisivi
pecat svoga rodnoga lickoga kraja.

Ista svojstva nosio je i dr.Ante Pavelic u svojoj krvi.Cinjenica je,
da se je rodio (14. srpnja 1889.), u selu Bradini na Ivan Planini, u kraju,
odakle su njegovi preci došli u Liku, upravo u kraju, za koji se kae
da voda s jedne strane krova otjece Neretvom u Jadransko more,
a da s druge strane krova te? Bosnom, Savom i Dunavom u Crno More,
pa taj kraj simbolicki oznacuje središnju tocku razmece
velikih vodenih puteva Hrvatske zemlje. Taj kraj june Hrvatske,
koji daje i uvijek je davao hrabre i ponosne Hrvate,
lei u središtu srednjovjekovne hrvatske drave, nedaleko od
Duvanjskog Polja, na kojem je krunjen i prvi hrvatski kralj Tomislav.

U tom kraju nas svijet govori cistim hrvatskim jezikom i odatle kod
dr. Pavelica tolika ljubav i smisao za dobar hrvatski govor, što je zapravo
jedna od bitnih postulata svakog zdravog nacionalizma. Uostalom svi noviji
hrvatski politicki pokreti obiljeeni su, bilo borbom za hrvatski jezik,
bilo posebnim pogledima na to veliko narodno blago. Vitezovic, Gaj, Pavlinovic,
Starcevic pa i sam Stjepan Radic, imali su izgradjena stanovišta s
obzirom na pitanja hrvatskog knjievnog jezika. Taj duboko
ukorijenjeni jezicni osjecaj kod dr. Pavelica ucvršcen je tijekom
srednjoškolskog naukovanja u Travniku, tako da ga nije nikad mogla oslabiti
ni zagrebacka sredina, ni dugi boravak u inozemstvu.Dr.Pavelic se rodio
pod seljackim krovom i oduvijek je stare seljacke obitelji, ali buduci da
mu je otac radio na gradnji eljeznicke pruge i buduci da je sam kao sin
poštovane, ali siromašne obitelji, kao mladic radio je i teške fizicke poslove,
upoznao je u ranoj mladosti ivot radnika i seljaka i to baš u onim krajevima,
u kojima se ivi vrlo oskudno.
Odatle dolazi njegovo duboko razumljevanje i poštivanje uljeva hrvatskog seljaka
i radnika, što je svojstveno svim pravim narodnim vodjama, a cega nikako ne mogu
razumijeti profesionalni gospodski politicari, ma koliko god govorili o radnom narodu.
Poznato je da su i drugi vodje velikih suvremenih nacionalistickih pokreta
prošli kroz istu ivotnu školu.Dr. Pavelic je u svojim mladim danima upoznao Hrvatsku,
njezin krš, šumu, more i bogatu ravnicu; neustrašive dinarske Hrvate,
koji uz gusle pjevaju o junacima; radišne i skromne, ali i buntovne
Hrvatske Zagorce, kao i bogate, vrijedne, a ponekad i obijesne Slavonce.

Sve je to doprinijelo tome, da se dr. Pavelic ucio svome hrvatskom rodoljublju,
ne samo iz knjige, ne samo iz rijeci i spisa Oca Domovine, nego i neposredno iz ivota,
obuhvacajuci u svome umu i srcu sa jednakom ljubavlju sve Hrvatske krajeve,
poznavajuci ispraznost umjetnih pokrajinskih granica i unutar jednoga te
istoga jedinstvenog naroda; uzdiuci se iznad svih regionalizama i kampanilizama,
iznad svih uskih shvacanja o Hrvatskoj i Hrvatima; duboko shvacajuci koliko
je za Hrvatsku bio alostan tijek povijesnih dogadjaja, koji su teište hrvatske
dravnosti i narodnosti promicali od juga prema sjeveru ispravno
ocjenjujuci da snaga i buducnost Hrvatske lee u uspješnom spoju svih
hrvatskih krajeva, snaga i svojstva. Samo takav covjek mogao je izvesti ono
što je izveo dr. Ante Pavelic,a to obnova hrvatske dravne nezavisnosti
nakon punih 900 godina.


Ljubi te HRVATSKI narod, VJECNO ti je zahvalan!

uvijek smo...

...Za Dom - SpremniEigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!